Tečaji - prijava

Tečaj iz cestnoprometnih predpisov (CPP)

Prihajajoči termini

Prihajajoči termini voznika začetnika

voznik začetnik B kategorija

voznik začetnik A kategorija

ponovna pridobitev in odložitev prenehanja veljavnosti

Prihajajoči termini za usposabljanje

Za kodo 95

Usposabljanje VDT - traktor

Usposabljanje reševalcev

DISPONENT

Izpit iz avtodvigala

Spremljevalec izrednih prevozov

NPK VZDRŽEVALEC CEST IN CESTNI PREGLEDNIK

Izpit iz viličarja

A1 z B S KODO 125

Za kodo 96