Temeljna kvalifikacija - Koda 95

Temeljna kvalifikacija - Koda 95

Kaj je temeljna kvalifikacija in kdo jo potrebuje?

 

Temeljno kvalifikacijo (koda 95) morajo opraviti (od 10.09.2008) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in (od 10.09.2009) vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oz. se odloči za izdajo voznikove kartice. Če nadzorni organ ugotovi, da voznik nima vpisane kode, se vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira. 

Voznik ima opravljeno temeljno kvalifikacijo (kodo 95) če:

 • Ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov (D1 in D kategorija) in do 10. 9. 2009 za voznike tovornih vozil (C in CE kategorije). Za dokazilo šteje certifikat NPK voznik.
 • Na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika pa ni bil vpisan v evidenci zbornice. Za dokazilo šteje potrdilo delodajalca.
 • Je zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29. 12. 2006. Za dokazilo šteje ustrezno spričevalo.
 • Opravi izpit Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu.

Kateri vozniki ne potrebujejo temeljne kvalifikacije voznik - kode "95"?

 • vozil, ki jih uporablja slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije (tudi vozniki vozil za prevoz poškodovanih oz. pokvarjenih vozil);
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Več informacij o temeljnih kvalifikacijah najdete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Prijava in informacije

V program se vpišete s PRIJAVNICO, ki nam jo lahko pošljete na e-naslov .

K prijavi je potrebno priložiti:

 • kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja ali potrdilo o opravljenem vozniškem dovoljenju,
 • dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija,…).

Za vse informacije smo dosegljivi na:
Organizator izobraževanj: Milan Čadej

Teoretično usposabljanje

Štiri predavanja po štiri ure:

 • prevoz potnikov,
 • prevoz blaga,
 • tahograf in počitek ter
 • osnove motornih vozil.

Praktični izpit

K praktičnemu izpitu sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje te kategorije. Praktični izpit se opravi, preden kandidat opravlja teoretični del izpita. Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični izpit poteka na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti. Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, zajema znanja in cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Če inštruktor ugotovi, da voznik obvlada vsaj 70% predpisanih vsebin oceni, da je kandidat praktični izpit opravil.

Teoretični izpit

K teoretičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so že opravili praktični del izpita. Teoretični del izpita je v pisni obliki. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov in sicer so v prvem delu izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori med katerimi je samo eden pravilen, v drugem delu so opisna vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor v tretjem delu pa študija primera. Šteje se, da je kandidat opravil preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk.

Komisija kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj, uspešno opravijo teoretični in/ali praktični preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo.

PRIHAJAJOČI TERMINI

TerminPredavanjaIzpitPrijava do
FEBRUARčetrtek 01.02.2024ob 16.00hčetrtek 09.02.2024 ob 16.00htorek 30.01.2024
JANUARčetrtek 11.1.2024 ob 16.00hčetrtek 18.1.2024 ob 16.00htorek 09.1.2024

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].