Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Storilec prekrška mora predlogu iz prejšnjega odstavka priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer sodišče predlog zavrže.

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška, in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih.

 Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Storilec prekrška mora predlogu iz prejšnjega odstavka priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po zakonu o voznikih, če ga ni predložil že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, sicer sodišče predlog zavrže.

Kje lahko opravite Kontrolni zdravstveni pregled?

Kontrolni zdravstveni pregled je mogoče opraviti pri naslednjih Pooblaščenih izvajalcih.

Kaj je v tem obdobju z vozniškim dovoljenjem?

V času odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja voznik obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi v cestnem prometu.

Ali lahko v tem obdobju izgubimo vozniško dovoljenje?

Da, sodišče lahko prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v preizkusni dobi stori hujši prekršek ali v rokih, ki jih določi sodišče, ne izpolni vseh obveznosti (prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izvrši).

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].