kategorije

Izvajamo teoretična in praktična usposabljanja cestno prometnih predpisov za AM, A, B, BE, C, CE in F kategorij v skladu z Zakonom o voznikih in Pravilnikom o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki so sestavljeni iz splošnega in dodatnega dela.

KATEGORIJE MOTORNIH KOLES

AM I Kolo z motorjem (moped) in lahko štirikolo I Starost: 15 let

AM KATEGORIJA

Kolesa z motorjem in lahka štirikolesa

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja in vpis v šolo vožnje 14,5 let,
 • za opravljanje izpita 15 let.

V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. Za vožnjo motornih vozil te kategorije mora imeti voznik dopolnjenih najmanj 15 let starosti.

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP (tečaj + izpit) v avtošoli,
  opravimo s
 • teoretičnim delom na izpitnem centru,
 • pričetek praktične vožnje – min. 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.
A1 I Motorno kolo ≤ 125 ccm ≤ 11 kW ≤ 0,1 kW/kg I Starost: 16 let

A1 KATEGORIJA

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja in vpis v šolo vožnje 15,5 let,
 • za opravljanje izpita 16 let.

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih:

 • prostornina motorja ne presega 125 ccm,
 • moč motorja ne presega 11 kW,
 • razmerje moč motorja/masa vozila, ne presega 0,1 kW/kg,
 • ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo A,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči opravimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, ob dopolnjeni starosti, ki je določena za posamezno kategorijo,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli – min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.

Vozniško dovoljenje se izda fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je duševno in telesno zmožna voziti motorno vozilo,
 • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
 • da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo,
 • da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
 • da se ji ne izvršuje kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler ta prepoved traja.

Za vožnjo vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:

 • za vozila kategorije A1 (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G) 16 let,
 • za vozila kategorije A2 (motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G) 18 let,
 • za vozila kategorije A (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G), če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2 20 let,
 • za vozila kategorije A 24 let;
 • za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW 21 let.

Program 1:

 • pogovor o izkušnjah in veščinah obvladovanja motornega kolesa (MK),
 • oprema, ki jo uporabljajo motoristi,
  sile, ki delujejo na MK med vožnjo,
  predvidevanje,
  Pogled.

Program 2:

 • pravilno sedenje na MK,
 • speljevanje ,
 • ustavljanje,
 • nagib MK,
 • počasna vožnja od točke A do točke B,
 • uporaba sklopke,
  varna vožnja v ovinek – pravilna linija (pogled).
  Omenjene teme trajajo eno uro in se izvedejo pred samim pričetkom relacijske vožnje.

Udeleženci med vožnjo odgovarjajo za lastno varnost in se ravnajo po navodilih trenerja varne vožnje!!!

A2 I Motorno kolo ≤ 35 kW ≤ 0,2 kW/kg I Starost: 18 let

A2 KATEGORIJA

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja in vpis v šolo vožnje 17,5 let
 • za opravljanje izpita 18 let

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg, poleg tega pa motorno kolo ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo A,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči opravimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, ob dopolnjeni starosti, ki je določena za posamezno kategorijo,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli – min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.

Vozniško dovoljenje se izda fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je duševno in telesno zmožna voziti motorno vozilo,
 • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
 • da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo,
 • da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
 • da se ji ne izvršuje kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler ta prepoved traja.

Za vožnjo vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:

 • za vozila kategorije A1 (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G) 16 let,
 • za vozila kategorije A2 (motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G) 18 let,
 • za vozila kategorije A (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G), če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2 20 let,
 • za vozila kategorije A 24 let;
 • za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW 21 let.

Program 1:

 • pogovor o izkušnjah in veščinah obvladovanja motornega kolesa (MK),
 • oprema, ki jo uporabljajo motoristi,
  sile, ki delujejo na MK med vožnjo,
  predvidevanje,
  Pogled.

Program 2:

 • pravilno sedenje na MK,
 • speljevanje ,
 • ustavljanje,
 • nagib MK,
 • počasna vožnja od točke A do točke B,
 • uporaba sklopke,
  varna vožnja v ovinek – pravilna linija (pogled).
  Omenjene teme trajajo eno uro in se izvedejo pred samim pričetkom relacijske vožnje.

Udeleženci med vožnjo odgovarjajo za lastno varnost in se ravnajo po navodilih trenerja varne vožnje!!!

A I Motorno kolo in motorno trikolo I Starost: 24/20 let

A KATEGORIJE

Vozniško dovoljenje za A kategorijo lahko pridobiš z opravljenim vozniškim izpitom pri 24 letih ali postopoma; pri 18 letih opraviš izpit A2 in pri 20 letih opraviš samo praktični del vozniškega izpita A kategorije. Izpit za motor lahko tako opraviš zelo enostavno.

Kdaj lahko opraviš izpit za motor?

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 23,5 let (oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že več kot dve leti)
 • za opravljanje izpita 24 let (oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že več kot dve leti)

V kategorijo A spadajo vsa ostala motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Za kategorijo A2 oz. A moraš po opravljenem izpitu v roku od 6 mesecev do 2 let opraviti varno vožnjo oz. trening varne vožnje za motoriste, kamor se lahko prijavite na kontaktu spodaj.

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo A,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči opravimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, ob dopolnjeni starosti, ki je določena za posamezno kategorijo,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli – min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.

Vozniško dovoljenje se izda fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je duševno in telesno zmožna voziti motorno vozilo,
 • je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
 • da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo,
 • da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
 • da se ji ne izvršuje kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler ta prepoved traja.

Za vožnjo vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:

 • za vozila kategorije A1 (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G) 16 let,
 • za vozila kategorije A2 (motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G) 18 let,
 • za vozila kategorije A (motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G), če ima imetnik dve leti vozniško dovoljenje kategorije A2 20 let,
 • za vozila kategorije A 24 let;
 • za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo od 15 kW 21 let.

Program 1:

 • pogovor o izkušnjah in veščinah obvladovanja motornega kolesa (MK),
 • oprema, ki jo uporabljajo motoristi,
  sile, ki delujejo na MK med vožnjo,
  predvidevanje,
  Pogled.

Program 2:

 • pravilno sedenje na MK,
 • speljevanje ,
 • ustavljanje,
 • nagib MK,
 • počasna vožnja od točke A do točke B,
 • uporaba sklopke,
  varna vožnja v ovinek – pravilna linija (pogled).
  Omenjene teme trajajo eno uro in se izvedejo pred samim pričetkom relacijske vožnje.

Udeleženci med vožnjo odgovarjajo za lastno varnost in se ravnajo po navodilih trenerja varne vožnje!!!

KATEGORIJE OSEBNIH VOZIL

B I Motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev I Starost: 16 let

B KATEGORIJA

Avtomobili in kombiji do 3.500 kg največje dovoljene mase

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje 16 let kot program spremljevalec oz. 17,5 leta.
 • za opravljanje izpita 18 let

V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

 
Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo B,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo oz. ste študent zdravstva ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči naredimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, za opravljanje CPP-ja,
 • pričnemo z vožnjo po zakonsko predpisanem programu v avto šoli, min. 20 ur,
 • pravimo ocenjevalno vožnjo (t.i. društveni) v avto šoli – preizkus praktičnega dela-ni obvezen vendar je zelo priporočljiv,
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. “glavna” vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.
BE I Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, s priklopnim vozilom, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. I Starost: 18 let

BE KATEGORIJA

Z vozniškim dovoljenjem BE kategorije lahko vozimo vozilo kategorije B, če mu je dodan priklopnik.

Starostna omejitev:

za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz B kategorije
za opravljanje izpita starost 18 let

1. Kategorija BE z omejitvijo (koda 96)

je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg.

Program BE kategorije z omejitvijo obsega 10 ur (+ 1 izpitna vožnja) in NI potrebno opravljati teoretičnega dela izpita (CPP izpit).

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA BE KATEGORIJE Z OMEJITVIJO (koda 96):

izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kat.
praktične vaje po predpisanem učnem programu
praktični del izpitna na Izpitnem centru

2. "Polna" kategorija BE

je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presegajo 4250 kg, a ne presega 7000 kg.

Program "polne" BE kategorije obsega 21 ur vožnje (+ 1 izpitna vožnja) in kandidat MORA opraviti teoretični del izpita (CPP izpit).

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA BE KATEGORIJE:

 • uspešno opravljen tečaj Cestno-prometnih predpisov
  zdravniško spričevalo (izda ga zdravnik medicine dela, športa in prometa)
 • izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kat.
 • teoretični del izpita na Izpitnem centru
 • praktične vaje po predpisanem učnem programu
 • praktični del izpita na Izpitnem centru

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo B,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo oz. ste študent zdravstva ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči naredimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, za opravljanje CPP-ja,
 • pričnemo z vožnjo po zakonsko predpisanem programu v avto šoli, min. 20 ur,
 • pravimo ocenjevalno vožnjo (t.i. društveni) v avto šoli – preizkus praktičnega dela-ni obvezen vendar je zelo priporočljiv,
 • sledi preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. “glavna” vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.

KATEGORIJE TOVORNIH VOZIL

C I Motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. I Starost: 18 let

C KATEGORIJA

Izpit za kamion oz. izpit za tovornjak, C kategorija, vam bo poleg tovornega vozila C kategorije, omogočila vožnjo motornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Starostna omejitev:

Izpit za kamion oz. C kategorijo lahko opravljajo vsi kandidati, ki že imajo opravljen izpit za avto (B kategorijo) in so dopolnili 18. let.

Z 18. leti lahko kandidati opravljajo C1 kategorijo ali C kategorijo, če so v postopku pridobivanja temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu ali t.i. koda 95.
Z 21. leti - predhodno usposabljanje za temeljno kvalifikacijo - koda 95, ni obvezno.

1. Postopek pridobitve vozniškega dovoljenja C kategorije z 21. leti - kandidati, ki nimajo opravljene "Temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu":

tečaj CPP Cestno prometnih predpisov,
zdravniško spričevalo,
teoretični del izpita na Izpitnem centru,
vožnja v šoli vožnje po programu,
praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra.

2. Postopek pridobitve vozniškega dovoljenja C kategorije z 18. leti

Prijava v tečaj za pridobitev temeljne kvalifikacije – potrdilo o vpisu pri izvajalcu:

 • tečaj CPP Cestno prometnih predpisov,
  zdravniško spričevalo,
 • teoretični del izpita na Izpitnem centru,
  vožnja v šoli vožnje po programu,
 • praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra,
 • usposabljanje in izpit temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu – koda 95,
 • izdaja vozniškega dovoljenja in vpis kode 95 na Upravni enoti.

 
Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo C,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči naredimo še teoretični del CPP-ja na izpitnem centru,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli – min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.
C1 I Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, kjer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. I Starost: 21 let

C1 KATEGORIJA

C1 kategorija je kategorija pri katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in ki poleg sedeža za voznika nima več kot osem sedežev. Hkrati pa dovoljenje za vožnjo vozil C1 kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil naslednjih kategorij: AM, B1, B in pa G.

Starostna omejitev:

Izpit za kamion oz. C1 kategorijo lahko opravljajo vsi kandidati, ki že imajo opravljen izpit za avto (B kategorijo) in so dopolnili 18. let.

Kako do vozniškega dovoljenja – “izpita”?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo C,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči naredimo še teoretični del CPP-ja na izpitnem centru,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli – min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje – “izpit” na izpitnem centru ali na upravni enoti.
C1E I Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, kjer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg. I Starost: 18 let

C1E KATEGORIJA

CE kategorija - tovorno vozilo s priklopnikom

Starostna omejitev:

za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz C1 kategorije
za opravljanje izpita starost 21 let

Pod C1E kategorijo spadajo vozila C1 kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg.

Hkrati z opravljeno C1E kategorijo, lahko vozniki vozijo tudi kategorijo vozil BE.

1. Z 18. leti lahko kandidati opravljajo C1 kategorijo, če so v postopku pridobivanja temeljne kvalifikacije voznik/ca v cestnem prometu ali t.i. koda 95.

2. Z 21. leti - predhodno usposabljanje za temeljno kvalifikacijo - koda 95, ni obvezno.

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita CE Kategorije

 • zdravniško spričevalo,
 • v kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. V primeru, da je sedežev do 16 govorimo o kategoriji D1,
 • predpisana starost, 24 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:

 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • opravljen vozniški izpit C ali D1 kategorije,
 • osebni dokument (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
  osebni dokument ( osebna izkaznica,
 • potni list ali vozniško dovoljenje ).

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon).
Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

CE I Skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, kjer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozi. I Starost: 21 let

CE KATEGORIJA

CE kategorija - tovorno vozilo s priklopnikom

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja in vpisa v šolo vožnje je pogoj opravljen izpit iz C kategorije
 • za opravljanje izpita starost 21 let

Pod CE kategorijo spadajo vozila C kategorije + priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg. Hkrati z opravljeno CE kategorijo, lahko vozniki vozijo tudi kategorije vozil BE in C1E.

Če pa imate opravljeno še:

 • D1 kategorijo (CE in D1), lahko poleg omenjenih kategorij vozite tudi D1, D1E
 • D kategorijo (CE in D), lahko poleg omenjenih kategorij vozite tudi D in DE

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita CE Kategorije

 • zdravniško spričevalo,
 • v kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. V primeru, da je sedežev do 16 govorimo o kategoriji D1,
 • predpisana starost, 24 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti za teoretični del izpita:

 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • opravljen vozniški izpit C ali D1 kategorije,
 • osebni dokument (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • opravljen teoretični del izpita,
 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
  osebni dokument ( osebna izkaznica,
 • potni list ali vozniško dovoljenje ).

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon).
Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

KATEGORIJA F

F I vožnja traktorja in upravljanje s traktorskimi priključki) I Starost: 16 let

KATEGORIJA

Za pridobitev vozniškega dovoljenja F kategorije (vožnja traktorja in upravljanje s traktorskimi priključki) na podlagi imetja vozniškega dovoljenja minimalno B kategorije, je potrebno opraviti tečaj z izpitom o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki brez praktične vožnje. Na podlagi opravljenega izpita se Vam prizna F kategorija – izpit za traktor.

Če pa vozniškega izpita B-kategorije še nimate pa je potrebno opraviti vozniški izpit za F-kategorijo v celoti (zdravniški pregled, vožnjo s traktorjem, cestno prometne predpise in tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki).

Kazni za voznike traktorjev brez veljavnega vozniškega dovoljenja:
z globo 500 € se kaznuje voznik, ki vozi traktor brez veljavnega vozniškega dovoljenja (50. čl. zakon o voznikih),
23. členu ZPrCP narekuje zaseg traktorja,
policija izvaja nadzor v cestnem prometu in pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del (73.čl. zakona o motornih vozilih).
Pogoj za registracijo traktorja je vozniško dovoljenje »F« kategorije.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].