Izpit za avtodvigala

Izpit za avtodvigala

Avtodvigala se uporabljajo na gradbiščih, pri montažah ali demontažah raznih betonskih in kovinskih konstrukcij. So različnih dimenzij in za različne namene. Pri ravnanju s takim dvigalom je potrebna natančnost, odgovornost, premišljenost, saj gre za premike težkih bremen, kjer v trenutku nepozornosti lahko pride do velike škode ali hude nesreče. Z avtodvigali lahko upravlja le ustrezno usposobljen kader.

Program

Komu je namenjeno?

Program je namenjen bodočim upravljavcem avtodvigal in delavcem, ki že delajo s hidravličnimi avtodvigali nimajo pa ustreznih pisnih dokazil.

Usposabljanje je namenjeno upravljavcem  avtodvigal, ki jih srečamo na gradbiščih, pri montažah ali demontažah raznih težkih (betonskih, kovinskih) konstrukcij in podobno. Z avtodvigali opravljamo dvigovanje in premeščanje težkih bremen.

Usposabljanje zajema strokovno teoretične vsebine, ki jih upravljavci avtodvigal morajo poznati za uspešno upravljanje mehanizacije in praktično ravnanje z avtodvigal pod vodstvom inštruktorja.

Program usposabljanja:

 • varnost in zdravje pri delu z avtodvigali,
 • osnove pogonov, vrste in opis motorjev,osnove elektrotehnike, trenja in mazanja, vzdrževanje ter hidravlika,
 • opis in delovanje avtodvigal,
 • praktično usposabljanje na avtodvigalu.

Po  uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja prejme udeleženec potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljanje z avtodvigali.

Postopek

 • 1. – 3. dan: teoretično usposabljanje in strokovno predavanje.
 • 4. – 6. dan: praktično usposabljanje na delovnih strojih – poteka na poligonu po dogovoru z inštruktorjem.
 • Teoretični in praktični izpit.

Vsi kandidati boste pred pričetkom tečaja prejeli gradivo in program praktičnega usposabljanja.

Pogoji

 • Starost 18 let,
 • izpit B kategorije,
 • zdravstvena sposobnost kandidata,
 • praktično obvladovanje delovnih sredstev.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na:
tel:041 627 162 ali nam posredujte e-mail: [email protected].